Koronadagbøkene. Plandag

Kjære foreldre og lærere ved hjemmeskolen

Mandag til uka blir det en uplanlagt plandag på hjemmeskolen, og elevene må drive med selvstudium i hvert sitt hjemmeklasserom. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre for dere

Hjemmeskolelærerne i norsk, tysk, historie og matte samles i hjemmekantinen mandag formiddag, for å planlegge brannøvelsen vi tenker å gjennomføre tirsdag. De av lærerne som ikke kan delta fysisk, forventes å stille på Teams. Hjemmeskolerektor vil innkalle til møtet i god tid, gi gjerne beskjed på forhånd om dere vet at dere sliter med det tekniske. Til tross for gjentatte kurs for lærerstaben erfarer vi fortsatt høyfrekvent digital usikkerhet. Det er fint om alle i det minste har mikrofon, men vi stiller ingen krav til kamera, da vi jo alle kjenner til utfordringene med koronahår og kreativ påkledning nå om dagen

Det vil bli servert kaffe og møtekjeks. Dere som er med oss via Teams må nesten sørge for kaffen selv. Pass på så koppen ikke velter i tastaturet, IKT er fortsatt ganske strenge på det

Kunst- og håndverkslærere og mat og helselærer, samt gym- og eurytmilærer, møtes mandag ettermiddag til planlegging av nye aktiviteter for kommende periode. På agendaen står trolldeig, fuglekasser, 60-meter’n, formtegning, flere klær til vikingpapirdokka Pavel og matlaging for neste uke. Møtet holdes på hjemmemøterommet innenfor gangen

Det vil bli servert kaffe og møtekjeks, om ikke mat- og helselærer slenger seg rundt i pausen og i all hast kaster sammen noen scones eller annet økologisk bakverk. 

Nettverket på hjemmemøterommet er ikke helt optimalt for Teams, og skaper ofte forstyrrende ekko i møtene. Derfor forventer hjemmeskolerektor at alle møter opp fysisk til dette møtet

Vi erfarer at de fleste praktisk-estetiske fag nå utføres av desperate foreldre på hjemmekontoret, som et ledd i den overordnede krisereduserende planen. Vi ser derfor at det er viktig å planlegge ut fra deres kompetanseområder, og tar høyde for at formtegning kanskje ikke er helt innenfor. Vi forventer som et minstekrav at mat og helse kan gjennomføres som planlagt, men gir ingen trekk i håndarbeidskarakteren om papirdokka Pavel kun får ett antrekk, så lenge det er tidsriktig fra vikingtiden vel og merke

Vasking av bad kan inngå i både et praktisk og et estetisk fag, bruk gjerne elementer fra eurytmi inn her

Tirsdag blir det som sagt brannøvelse. Barna vil da stå ute på avtalt oppstillingsplass borti veien til vi får oversikt over situasjonen. Det kan gjerne ta litt tid, men det er ingen grunn til bekymring, de står der altså av en grunn. Foreldre trenger heller ikke ta kontakt med hjemmeskoleledelsen eller hjemmeskoleklassekontakten, da vi har alt under kontroll

Vi håper på sol denne dagen. Vi vet det er kjedelig å stå ute i hjemmeskoleantrekk, som er pysj og tøfler nå til dags, i regn og uten mobiltelefon, men akkurat som med koronavirus er været noe vi ikke bestemmer over

På grunn av de flytende overgangene mellom lærer og forelder i disse tider, går samme brev ut til alle

Med vennlig hilsen
Hjemmeskolerektor

(PS: Husk alltid å logge ut fra møter i Teams på riktig måte, så vi ikke får samme traumatiske opplevelse som åttendeklassen i Danmark sist uke. En hel klasse endte med live seksualundervisning etter at det offisielle møtet var avsluttet. Det er ikke ønskelig at noen på hjemmekontoret utsettes for dette, verken i lyd eller bilder)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Barnesanger og hottentotter

Polekspedisjon

På bussen